• GEVEL SCHADE HERSTEL & RENOVATIE
    BEDRIJFSVASTGOED
    GEVELBEPLATING, KOZIJNEN, LOOPDEUREN EN OVERHEADDEUREN

UW GEVEL SNEL EN VAKKUNDIG HERSTELD

WELKE GEVEL ONDERDELEN VAN BEDRIJFSVASTGOED HERSTELLEN WIJ?

BDG Is gespecialiseerd in alle gevel schade herstel technieken!

Uw voordeel:      "Gespecialiseerd in gevel reiniging, herstel en coating technieken!"
Wij herstellen alle type gevelbeplating, overheaddeuren, loopdeuren, kozijnen, etc.,

Het grootste percentage gevel onderdelen die wij herstellen zijn de damwanden oftewel stalen gevelbeplating.
Vaak in combinatie met een nieuwe damwand coating.

In geval van gevel reclame herstel kan BDG ook voorzien in nieuwe gevelreclame.


Welke type gevelschade herstellen wij:
Productieschade, montageschade, verkrijting van de gevel, aanrijd schades, kleurverschillen, aftekening of beschadiging in het gevel oppervlak door oude gevelreclame, delaminatie (loszittende coating), edgepeeling (roestvorming) en in het uiterste geval vervanging van het geveldeel.

Herstel vindt plaats middels: Uitdeuken, slijpen, plamuren, dichtzetten, deel of geheel vervanging, overspuiten, beschermen of het betreffende gevel onderdeel volledig voorzien van een nieuwe Gevelcoating

VAN GEVEL HERSTEL TOT EEN COMPLETE RESTYLING

Inbraak, product fout of montage schade herstel
Kozijnen, loopdeuren, overheaddeuren of de gevelbeplating kan door een aanrijding, inbraak, productie of montage fout beschadigd raken. Dit kan gebeuren met het transport, op moment van montage of als het gebouw al in gebruik is genomen. In alle gevallen dienen de schadeherstel werkzaamheden "op locatie" aangepakt te worden, dit vraag om kennis, expertise en specialisatie aangezien het uiterst specialistisch werk betreft en omgevingsfactoren een sterke invloed kunnen hebben op de uit te voeren werkzaamheden.

Onze gevelschade herstel experts hebben kennis van alle voorkomende ondergronden, de reparatie materialen en alle toe te passen lak soorten, tevens hebben zei voldoende kennis van de gevelbouw.Uw voordeel: Waar andere afhaken gaan wij verder, onze kennis is breder aangezien wij ook gespecialiseerd zijn in reiniging en coating technieken.


Kleurverschillen of het oplossen van slecht of onprofessioneel gevelherstel door een ander herstelbedrijf
Helaas word BDG nog te vaak ingeschakeld bij eerder uitgevoerde herstelwerkzaamheden aan de gevel waar de herstel werkzaamheden niet met de juiste herstel materialen of onprofessioneel zijn uitgevoerd. Dit probleem zit hem vaak in de definitieve afwerklaag of de toegepaste herstel materialen waardoor de schade plek na verloop van tijd een aftekening krijgt. Deze aftekening wordt zichtbaar door een witte waas ter hoogte van de plek waar de schade gezeten heeft.

Deze aftekening valt ook onder verkrijting of een kleurverschil, dit kunnen we deels of geheel opnieuw uit spuiten.

Ook voor slecht herstelde schades beschikt BDG over de juiste technieken en materialen om de schade plek alsnog naar tevredenheid "op de juiste manier" te herstellen. Dit geld ook voor verkrijting en kleurverschillen.


Verkeerde reiniging
In sommige gevallen heeft een reinigingsbedrijf met te agressieve middelen de gevel of gevel onderdelen proberen te reinigen waardoor het oppervlak beschadigd is, vaak om dit op te lossen worden er van allerlei lapmiddelen gebruikt om dit te herstellen wat het vaak alleen maar erger maakt. Helaas wordt de expertise van BDG nog te vaak ingeschakeld door individuele opdrachtgevers of de verzekeringsmaatschappij waar een "in de ogen van de opdrachtgever" een gespecialiseerd reinigingsbedrijf de gevel onherstelbaar beschadigd heeft. Dit is een kwalijke zaak waar vaak hoge kosten mee gemoeid zijn.

Externe invloeden of veroudering van het gevel oppervlak 
Ook veroudering van de gevel onderdelen zorgt voor delaminatie, verkrijting of verkleuring of edgepeeling wat voor komt aan de knipkanteen (kop kant gevelbeplating). Voor al deze problemen heeft BDG bewezen herstel technieken om het probleem aan te pakken. Na het herstel kunnen we de de gevel onderdelen gedeeltelijk of geheel overspuiten in iedere gewenste kleur. Indien herstel om wat voor reden dan ook niet meer mogelijk is kunnen we nog altijd over gaan tot vervanging van de betreffende gevel onderdelen


Wij herstellen gevels en gevel onderdelen van:  
Logistiek & Industrieel vastgoed - Overslagbedrijven, Opslagbedrijven, Logistieke bedrijven, Distributiecentra, DC's, Terminals, overige Magazijnen & kantoren.
Staat uw soort bedrijfsvastgoed er niet bij, geen enkel probleem! Voor ieder project een oplossing.

GEVEL SCHADE HERSTEL IS EEN INVESTERING IN HET BEHOUD VAN UW BEDRIJFSVASTGOED!