DOOR ONZE AANPAK UW VASTGOED IN TOPCONDITIE KRIJGEN & BEHOUDEN!


Doelstelling logistiek & industrieel vastgoed:
Wij weten als geen ander wat de doelstellingen zijn van beheerders en beleggers van logistiek & industrieel vastgoed, rendement op iedere vierkante meter.
Zaak is dat de objecten uit de portefeuilles aantrekkelijk zijn voor huurders, aan te passen aan de wensen van de huurders en waarde behouden.
Dit heeft tot doelstelling leegstand tot een minimum te beperken en de courantheid te verhogen, voor oudere panden is modernisering een pre!
Huurders hebben hogere eisen, we ontkomen er niet meer aan om circulair en duurzaam te denken. Door hergebruik van het bestaande oppervlak i.p.v. vervanging wordt er een bijdrage geleverd en afvalstromen worden beperkt. Bogers Diensten Groep geeft op een doordachte wijze antwoord op deze actuele ontwikkelingen.

Aandachtspunten upgraden van oudere objecten:
Belangrijke aandachtspunten voor het upgraden van oudere panden zijn hier bij:
Realisatie kosten, Garantie termijn, Onderhoudstermijn, Management van al deze facetten in een meer jaren begroting/ prognose.
De aanpassingen die gemoeid zijn bij upgraden zijn in te delen in 3 categorieën: technische, esthetische en functionele aanpassingen.
Voor de technische en functionele aanpassingen worden in de regel aannemers of projectbureaus geselecteerd die deze activiteiten coördineren of tegelijkertijd realiseren.


1) Restylen Esthetische gebouwdelen door Bogers Diensten Groep:

Als het om esthetische aanpassing gaat die zonder "constructieve" aanpassingen te realiseren zijn dient u zich af te vragen welke partij hiervoor het meest geschikt is.
De esthetische aspecten dienen representatief te zijn en aan te passen aan de wens van de huurder "Restylen & upgraden".
Bogers Diensten Groep speelt in op deze behoefte door middel van reiniging, herstel, coating en folie technieken voor alle denkbare oppervlakten.
Vanuit onze 4 divisies verzorgen wij de esthetische aanpassingen van gevels, daken en vloeren en overige gebouw elementen van het logistiek & industrieel vastgoed.

De buitenzijde:
De gevel:   Gevelbeplating, beton, metselwerk, overheaddeuren, loopdeuren, kozijnen, reclame uitingen etc.
Het dak: Bitumen, epdm, pvc, stalen dakplaten.

De binnenzijde:
De gevel:   Gevelbeplating, beton, metselwerk, overheaddeuren, loopdeuren, kozijnen, staalconstructies (kolommen), etc.
Het dak:    Onderzijde dakplaten, staalconstructies (liggers).
De vloer: Beton vloeren, coatingvloeren en gietvloeren.


2) Onderhoud en behoud van de esthetische gebouwdelen door Bogers Diensten Groep:

Bedrijven voeren vrijwel nooit de onderhoudsbeurten uit die geadviseerd worden uit een garantie voorwaarde of product onderhoudsvoorschrift. Op dit punt hebben we al een probleem met het geleverde uit een restyling of nieuwbouw van een pand, het betreffende bedrijf kan geen onderhoud overleggen waardoor de afgegeven garantie termijn komt te vervallen. Dit brengt de nodige problemen met zich mee die zorgen voor indirecte faalkosten, op grote schaal waarop beheerder en beleggers opereren kan dit nog wel eens de winstmarge op de lange termijn sterk beïnvloeden. Bogers Diensten Groep is al jaren de gebouwen die wij restylen en onderhouden aan het documenteren om de kennis te vergroten, deze kennis heeft ons inzichten gegeven waardoor wij tot de volgende conclusie zijn gekomen:

De conclusie: Weinig tot geen onderhoud na realisatie is een kostenverhogende factor voor een 10 tot 30 jaars termijn die verborgen zit in de indirecte faalkosten!

Onderstaand een opsomming van deze indirecte faalkosten 
* Afbreuk aan het oppervlak waardoor vaker herstelwerkzaamheden uitgevoerd dienen te worden.
* Een hogere frequentie van het opnieuw coaten van het betreffende oppervlak.
* Verhoging van contactmomenten van de service afdeling (klachten over de esthetische staat door de huurder).
* Waardevermindering in geval van tussentijdse (door) verkoop van het object.

BEHEER VAN UW BEDRIJFSVASTGOED DOOR BOGERS DIENSTEN GROEP

  • "hele" korte lijnen, kosteloze tussentijdse inventarisaties;
  • optionele begrotingen afhankelijk van de doelstelling en verhuurtermijnen van het object;
  • inspectie werkzaamheden in de onderhoudsperiode;
  • betere verkoop- en verhuurbaarheid van uw pand;
  • altijd de juiste uitstraling van het object;
  • meer onderhoud, minder kosten;
  • langere levensduur van oppervlakken;
  • garantiebehoud van nieuwe en gebouwen die gerestyled zijn door juist onderhoud;

ONZE DOELSTELLING:  
Zo veel mogelijk van uw bedrijfsvastgoed restylen en onderhouden.

WAAROM: 
Omdat wij ervan overtuigd zijn dat ons concept werkt, des te meer besparingen wij voor u weten te behalen des te meer panden wij voor u in onderhoud krijgen.
Wij maken inzichtelijke "harde" en "realistische" begrotingen en prognoses die gebaseerd zijn op ervaringen met kennis van de oppervlakken vanuit onze 4 divisies:
Reiniging, herstel, coating technieken en meer jaren onderhoud.

UW VOORDEEL: 
Omdat wij een groter omzet volume bij u kunnen realiseren kunnen wij de prijzen drukken en inkoop voordeel behalen wat ten gunste komt van u, de opdrachtgever.
Uw panden zijn ten alle tijden in topconditie, wij kunnen zeer snel schakelen met dekking in de Benelux en Duitsland, zijn flexibel en bewegen mee met uw ontwikkelingen.
Een partner die geen gebakken lucht verkoopt maar een realistische bijdrage levert aan uw vastgoed portefeuille.